Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 14/04/2020 - Διαγωνισμός - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2020
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 10/04/2020 - Προκήρυξη - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/04/2020 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 21/02/2020 - Προκήρυξη - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Ν.Π. ΔΟΠΑΠ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 17/02/2020 - Προκήρυξη - 17/2/2020 -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

  17/2/2020 -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

  ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • 13/02/2020 - Προκήρυξη - ANAKOINΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

  ANAKOINΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΔΩ

 • 13/02/2020 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 • 01/02/2020 - Προκήρυξη - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΄΄ΟΧΥΡΟΥ ΄΄ ΡΑΦΗΝΑΣ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΄΄ΟΧΥΡΟΥ ΄΄ ΡΑΦΗΝΑΣ

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΕΔΩ

 • 10/12/2019 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

 • 09/12/2019 - Διαγωνισμός - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.117 Ν.4412-2016 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 74.276,00 ΕΥΡΩ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.117 Ν.4412-2016 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 74.276,00 ΕΥΡΩ

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΔΩ

Σελίδες