Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 17/11/2020 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 11/11/2020 - Διαγωνισμός - Ανακοίνωση αναστολής διαδικασίας πρόσληψης ΙΔΟΧ για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, διάρκειας τεσσάρων μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 16/10/2020 - Προκήρυξη - Προμήθεια μελανιών για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τα τηλεομοιότυπα των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 09/10/2020 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, διάρκειας τεσσάρων μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 08/10/2020 - Προκήρυξη - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (Αριθμός ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ :92936)
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/09/2020 - Προκήρυξη - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 01/09/2020 - Προκήρυξη - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 31/08/2020 - Διαγωνισμός - Πίνακας Επιλογής Προσωπικού & Τελικοί Πίνακες Κατάταξης της Α.Π.12729/20-8-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2020
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 26/08/2020 - Διαγωνισμός - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2020-2021
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 24/08/2020 - Διαγωνισμός - Γνωστοποίηση σε συνέχεια της αρ.πρωτ.12729/20-8-2020 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Σελίδες