Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

 • 24/03/2021 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Τ. Κ. 190 09, Ραφήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ’ όψιν κας Σοφίας Παπαγεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας: 22943 – 21056) και κας Φωτιάδη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 22943-21029), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  δηλαδή από το Σάββατο 27/3/2021 έως και Δευτέρα 5/4/2021 και ώρα 14:00μ.μ.

  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 04/03/2021 - Προκήρυξη - Απόφαση 59/2021 της Ο.Ε. περί μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το διαγωνισμό ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΟΧΥΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ-ESCAPE ROOM
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 25/02/2021 - Προκήρυξη - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της υπ αρ. πρωτ.2436/1-2-21 ανακοίνωσης για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης & πρασίνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 19/02/2021 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 14/02/2021 - Διαγωνισμός - Απόφαση 39/2021 της Οικονομικής Επιτροπής «περί μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την ανάθεση του έργου: Παρεμβάσεις αποκατάστασης και και ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος στο λόφο του οχυρού- υποέργο 2: οικοδομικές ε
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 05/02/2021 - Προκήρυξη - ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 19/01/2021 - Διαγωνισμός - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 13/01/2021 - Διαγωνισμός - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ESCAPE ROOM»
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 12/01/2021 - Προκήρυξη - Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, ύδρευσης και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών
  Επισυναπτόμενα Αρχεία
 • 31/12/2020 - Προκήρυξη - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.16077- 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  Επισυναπτόμενα Αρχεία

Σελίδες