Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 24/10/2020