Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών και καθορισμός τιμών για την συνδρομή σε αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ραφήνας–Πικερμίου, για τα έτη 2020 και 2021