Πινάκες κατάταξης συμμετεχόντων, επιτυχόντων και απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2020 (ΨΠ78Ω16-43Π)για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου»