ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 2.800.000.00

Επισυνάπεται το σχετικό έγγραφο:

Έγγραφο