Διακήρυξη Επαναληπτικού Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με τις διατάξεις της Συμφωνίας–Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Ραφήνας Πικερμίου διάρκειας τριών ετών»