ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΡΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Αντιδήμαρχος με αντικείμενο

τον συντονισμό των δράσεων και των ενεργειών για την ολοκλήρωση της συλλογής και μεταφοράς των βλαστικών υπολειμμάτων και την εν γένει διαχείριση του πρασίνου στις πληγείσες περιοχές. Η θητεία του παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2023.

Παρατείνεται η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής έως την 31η Αυγούστου 2023.