ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 36 05 ΙΟΥΛ 2022