ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡ.9 05 ΙΟΥΛ 2022