Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 28/06/2022