ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022