ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021