Πρόγραμμα Διαχείρησης και Αντιμετώπισης των Κουνουπιών

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2023

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

6ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

7ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

8ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2023

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2022

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

6ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

7ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

8ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

9ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

10ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

11ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

12ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

13ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

14ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

15ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

16ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

17ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

18ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

19ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

20ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

21ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022 

22ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

23ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

24ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2022

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

1os kyklos koynoypoktonia

2os kyklos koynopoktonia

3ος kyklos koynopoktonia

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ 

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ 

6ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

7ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

8ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

9ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

10ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

11ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

12ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

13ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

14ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

15ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

16ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

17ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

18ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

19ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

20ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

21ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

22ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

23ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

24ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2021

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π 

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

7ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

8ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

9ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

10ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

11ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

12ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2022

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

7ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

8ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

9ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

10ος ΚΥΚΛΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

11ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

12ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2023

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π