​Πρόγραμμα Καταπολήμησης Κουνουπιών για το έτος 2021

​Πρόγραμμα Καταπολήμησης Κουνουπιών για το έτος 2021

1os kyklos koynoypoktonia

2os kyklos koynopoktonia

3ος kyklos koynopoktonia

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ 

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ 

6ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

7ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

8ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

9ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

10ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

11ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

12ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

13ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

14ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

15ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

16ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

17ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

18ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

19ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

20ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

21ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

22ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

23ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

24ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

 

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π 

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

4ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

5ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

6ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

7ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

8ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

9ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π

10ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ Ρ-Π