ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ -ΑΓΙΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ΄΄ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ -ΑΓΙΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ΄΄ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ

ΕΔΩ Η ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΕΔΩ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων μηνών

Ανάρτηση του επίσημου banner της πύλης "Your Europe"

Ανάρτηση του επίσημου banner της πύλης "Your Europe"


Ανάρτηση του επίσημου banner της πύλης "Your Europe"

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον καθορισμό χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη για τον καθορισμό χώρων προβολής κατά την προεκλογική περίοδο
αρ. πρωτ. 6135

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, έχοντας υπ’ όψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3463/06.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3023/02 ΦΕΚ 146 Α΄), όπως αυτό ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και 115 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 4239/2014.

Eπιμορφωτικό σεμινάριο για την ενθάρρυνση συμμετοχής των γυναικών στα κοινά

Eπιμορφωτικό σεμινάριο για την ενθάρρυνση συμμετοχής των γυναικών στα κοινά

Σελίδες