ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ -ΑΓΙΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ΄΄ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΄΄ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ -ΑΓΙΟΣ ΧΡΑΛΑΜΠΟΣ΄΄ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ

ΕΔΩ Η ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

ΕΔΩ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων μηνών

Ανάρτηση του επίσημου banner της πύλης "Your Europe"

Ανάρτηση του επίσημου banner της πύλης "Your Europe"


Ανάρτηση του επίσημου banner της πύλης "Your Europe"

Σελίδες