28η OKTΩΒΡΙΟΥ 1940 / ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙ

28η OKTΩΒΡΙΟΥ 1940 / ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙ

28η OKTΩΒΡΙΟΥ 1940 / ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΠΙΚΕΡΜΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ