10/03/2020 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.- ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 14/03/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/03/2020

10/03/2020 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.- ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 14/03/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/03/2020

10/03/2020 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ.- ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 14/03/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/03/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ