1η Συνεδρίαση του ΝΠΔΔ "Φίλιππος Καβουνίδης"

1η Συνεδρίαση του ΝΠΔΔ "Φίλιππος Καβουνίδης"

1η Συνεδρίαση του ΝΠΔΔ "Φίλιππος Καβουνίδης"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8, ΡΑΦΗΝΑ

Πληροφορίες: κ. Καπριγιάννη                         
Τηλ: 2294075555                                                       
Fax: 2294079726                                                       
Email: p_child@otenet.gr

Ραφήνα, 26/09/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου «Φίλιππος Καβουνίδης» σας καλεί σε συνεδρίαση την 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στον Α΄ Παιδικό Σταθμό Δήμου Ραφήνας (Λ. Δημοκρατίας 8) για να συζητηθούν και  να ληφθούν αποφάσεις  για τα εξής θέματα:

 • ΘΕΜΑ 1o: Λήψη απόφασης περί « συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου “ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ” ».
 • ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης περί ορισμού πρακτικογράφου Δ.Σ.
 • ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης περί Εξουσιοδότησης της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».
 • ΘΕΜΑ 4o : Λήψη απόφασης περί Αναπλήρωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ» και περί εξουσιοδότησης του Αναπληρωτή του.
 • ΘΕΜΑ 5ο:  Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του ειδικού ταμία κου Μυτιληναίου Χρήστου και του αναπληρωτή του κου Σιδέρη Σπύρου, για τη διαχείριση των λογαριασμών όψεως που τηρούνται στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Ραφήνας α) για την ταμειακή διαχείριση και β) για τη μισθοδοσία του προσωπικού, του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ».
 • ΘΕΜΑ 6ο:  Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης της Προϊσταμένης Διεύθυνσης κα Καπριγιάννη Ευγενίας, για την διαχείριση του λογαριασμού όψεως που τηρείται στο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Ραφήνας για την τήρηση της πάγιας προκαταβολής του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με δ.τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ».
 • ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας νομικής εκπροσώπησης, έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έτος 2019.
 • ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης περί μείωσης μηνιαίου ποσού τροφείων νηπίων για το σχολικό έτος 2019-2020.
 • ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων.
 • ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης περί συνέχισης της πρόσβασης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου στην εικονική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί στην Τράπεζα Πειραιώς.
   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ