Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο έτους 2020

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο έτους 2020

Κατεβάστε τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από ΕΔΩ