ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 22-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 7-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 22-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 7-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 22-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 7-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ