ΚΕΠ Διασταύρωσης: Παράταση διαδικτυακής εξυπηρέτησης πολιτών – Ολοκλήρωση εργασιών στις 4, 5 Ιουνίου

ΚΕΠ Διασταύρωσης: Παράταση διαδικτυακής εξυπηρέτησης πολιτών – Ολοκλήρωση εργασιών στις 4, 5 Ιουνίου

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ενημερώνει ότι λόγω του εύρους των καταστροφών από την έκρηξη σε ΑΤΜ στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΚΕΠ στη Διασταύρωση Ραφήνας, οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν με χρονοδιάγραμμα λήξης το Σαββατοκύριακο 4 – 5 Ιουνίου 2022.

             Η επαναλειτουργία του με φυσική παρουσία -εκτός συνταρακτικού απροόπτου- προσδιορίζεται για τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022. 

Έως τότε η εξυπηρέτηση των πολιτών θα εξακολουθήσει να γίνεται διαδικτυακά ως εξής:

  • Για θεώρηση γνησίου υπογραφής πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου, πιστοποιητικά δικαστηρίων και πλήθος άλλων, μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet. Ενδεικτικά, μπορούν να εκδώσουν οnline πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά γεννήσεως καθώς και ληξιαρχικές πράξεις γάμου, θανάτου και γέννησης που έχουν εκδοθεί μετά το 2013 ή , εάν  για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους ηλεκτρονικά, να επιλέξουν  "αιτήσεις προς ΚΕΠ" και να αιτηθούν όλα τα παραπάνω, καθώς και πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, ληξιαρχικές πράξεις γάμου, θανάτου και γέννησης που έχουν εκδοθεί πριν το 2013.
  • Για πιστοποιητικά δικαστηρίων, αλλά και οποιαδήποτε άλλο πιστοποιητικό υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης, μέσω του www.gov.gr .  Στο πεδίο "αναζήτηση" αφού αναγράψετε το όνομα του πιστοποιητικού που σας ενδιαφέρει ακολουθήσετε τις οδηγίες της εφαρμογής.
  • Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των πολιτών με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας mykep live.
  • Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στο ΚΕΠ του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου: d.rafinas@kep.gov.gr