Δ.Ο.Π.Α.Π. - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ