Δ.Ο.Π.Α.Π. - Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ