ΔΟΠΑΠ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ