ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -Δ19.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -Δ19.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -Δ19.

Για την κατασκευή του δημοσίου έργου  με τίτλο  : "ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ" έχει προταθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων .

Με την παρούσα καλούνται οι ιδιοκτήτες τους οποίους αφορά, να ενημερωθούν και να προσκομίσουν στοιχεία στην Δ/νση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών  επί της Λεωφ.  Κηφισίας 39, Μαρούσι- Τ.Κ.151 23, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ)

Τα κτηματολογικά σχέδια καθώς και οι κτηματολογικοί πίνακες,  βρίσκονται και στην Δ/νση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΔΩ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2