ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 -2019 -ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ