Αιτήσεις εγγραφής στα βρεφικά τμήματα των παιδικών σταθμών Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Αιτήσεις εγγραφής στα βρεφικά τμήματα των παιδικών σταθμών Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Αιτήσεις εγγραφής στα βρεφικά τμήματα των παιδικών σταθμών Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8, ΡΑΦΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 22940-39256

Ραφήνα, 02/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής βρεφών στα βρεφικά τμήματα των παιδικών σταθμών Δήμου Ραφήνας Πικερμίου θα διαρκέσει από 9 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2019. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο γραφείο της Δ/νσης του ΝΠΔΔ (Δημοκρατίας 8 Ραφήνα) από 8:30 έως 14:30.

Η Διευθύντρια του ΝΠΔΔ
Καπριγιάννη Ευγενία