Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής για την περιοχή υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων στην Ρ-ΠΕ2 Σκουφέικα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής για την περιοχή υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης πληγέντων στην Ρ-ΠΕ2 Σκουφέικα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο Δημαρχείο Ραφήνας -Πικερμίου, Αραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα, τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., εντός είκοσι (20)  ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, προκειμένου να λάβουν γνώση του εν θέματι τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις τους, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, εγγράφως ή ηλεκτρονικά (mlanta@0164.syzefxis.gov.gr, protokolo@0164.syzefxis.gov.gr)

Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου βρίσκονται αναρτημένα τα παρακάτω:

  1. Σχέδιο Κ1 Κτηματογραφικού Διαγράμματος
  2. Κτηματολογικός Πίνακας τύπου Α
  3. Τεύχος Συντεταγμένων κορυφών και εμβαδόν
  4. Σχέδιο Γ1 Διαγράμματος Τοπικού Ρυμοτομικού
  5. Πίνακας Πράξης Εφαρμογής
  6. Παράρτημα Πινάκων συντεταγμένων των ορίων
  7. Πίνακας Επικειμένων

Σχετικά Αρχεία

Διάγραμμα Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής

Κτηματογραφικό Διάγραμμα