ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΜΑΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΜΑΙΟΣ 2021

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ΜΑΪΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΜΑΪΟΣ 2022

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΑΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023