ΚΕΝΤΡΟ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανοικτά Δεδομένα Δήμου

Οικονομικά Στοιχεία
Εξοδα Χρήσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι – τέλη
Λοιπά γενικά έξοδα
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως
Δαπάνες προμηθείας αναλώσιμων
Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, παραχωρήσεις - παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές
Λοιπά
Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες πάγιων
Εργα
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμέτοχες σε επιχειρήσεις
Πληρωμες
Αποδοσεις
Εσοδα
Τακτικά έσοδα
Εσοδα
Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (π.ο.ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φόρα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από π.ο.ε.
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
Χρηματικό υπόλοιπο
Ταμειακή Υπηρεσία
Τμηα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
Τμήμα Τελών Διαφημίσεων, Λοιπών Τελών Επιτηδευματιών και Φορολογικών Διαφορών
Προσκλήσεις

Πρόσκληση ΔΣ 28-11-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 14-05-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 02-04-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 21.00, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 19-03-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 05-03-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 14-02-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 29-01-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 16-01-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 18-12-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 11-12-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:45, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ειδικού ΔΣ 11-12-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ειδικού ΔΣ 04-12-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγον ΔΣ 27-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 27-11-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 27-11-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 13-11-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 01-11-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 31-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 01-11-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 09-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση επαν. ειδ. ΔΣ 09-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (λόγω μη απαρτίας) ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση κατεπείγοντος ΔΣ 05-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (λόγω μη  απαρτίας) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 04-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ειδικού ΔΣ 04-10-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 25-09-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 18-09-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Πρόσκληση ΔΣ 10-09-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση έκτακτου ΔΣ 03-09-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24 ης Ιουλίου 2018.Πρόσκληση έκτακτου ΔΣ 30-08-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24 ης Ιουλίου 2018.Πρόσκληση έκτακτου ΔΣ 27-08-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.Πρόσκληση ΔΣ 20-08-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 21.45, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτου ΔΣ 09-08-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος των συμβούλων της Αντιπολίτευσης, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτου ΔΣ 07-08-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 22.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτου ΔΣ 01-08-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 22.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτου ΔΣ 29-07-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την KYΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 22.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΕκτάκτη συνεδρίαση ΔΣ 26-07-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 22.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 19-07-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 09-07-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 26-07-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 19-06-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 12-06-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 05-06-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 29-05-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 22-05-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 15-05-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 10-05-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 24-04-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 19-04-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 17-04-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 10-04-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 27-03-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 20-03-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 13-03-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 06-03-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 27-02-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 20-02-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 13-02-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 06-02-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 30-01-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 23-01-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 16-01-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 19-12-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 12-12-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 30-11-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 30-11-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 21-11-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγοντος ΔΣ 13-11-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 9.30 το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ειδικού ΔΣ 16-11-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ειδική συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 09-11-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 31-10-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ειδικού ΔΣ 31-10-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 10-10-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 03-10-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 28-09-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 11-09-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγοντος ΔΣ 24-08-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 11.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 03-08-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 24-07-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγοντος ΔΣ 30-05-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2017 και ώρα 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 23-05-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 16-05-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 02-05-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 25-04-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 21-03-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 15-03-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 14-03-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ 05-03-17

Πρόσκληση για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Πρόσκληση ΔΣ 10-02-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 30-01-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 24-01-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΣ 30-12-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 23-12-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 16:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 14-12-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΣ 05-12-16 (2η)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΣ 05-12-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 28-11-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

 Πρόσκληση Ειδικού ΔΣ 18-11-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 Πρόσκληση ΔΣ 18-11-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 21:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 16-11-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Συνεδρίαση ΔΣ 25-10-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την  ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση ΔΣ 04-10-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 Πρόσκληση έκτακτου ΔΣ 04-10-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα

 Πρόσκληση ΔΣ 14-9-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 1-9-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2-8-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 28-7-16

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 13-7-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 13  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 5-7-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 28-6-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 7/6/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 25-05-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 17-5-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 15-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:Πρόσκληση ΔΣ 12-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 1-4-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 23-3-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15-3-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΔΣ 11-3-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 16-2-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 11-2-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 5-2-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα    20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 21-01-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα  20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 12-1-16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 28-12-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ 16/12

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Αναβολή ΔΣ για Πέμπτη 17/12

Με το παρόν σάς γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 (αρ. πρωτ. 14765/11-12-2015), αναβάλλεται για την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 20:00Πρόσκληση ΔΣ 30-11-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 30-11-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 19-11-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα  19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 12-11-15

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 12-11-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα.Πρόσκληση ΔΣ 27-10-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:Πρόσκληση ΔΣ 23-10-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΔΣ 13-10-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις γιατα κάτωθι θέματα:    Πρόσκληση ΔΣ 05-10-15

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις γιατα κάτωθι θέματα:    

 Πρόσκληση ΔΣ 29-9-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα:  Πρόσκληση ΔΣ 22-9-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα:  Πρόσκληση ΔΣ 13-7-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα:   

 Πρόσκληση ΔΣ 22-6-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίασηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 1-9-2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Πίνακες Συζητηθέντων
Αποφάσεις
Προσκλήσεις

Πρόσκληση ΟΕ 28-11-19

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση σε κατεπείγουσα ΟΕ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Tετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 16-01-19

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Πρόσκληση ΕΠΟΙΖΩ 27-12-18

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 10 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση κατεπείγουσα ΟΕ 19-12-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 09-10-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19.45, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 02-10-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 26-09-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑσυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 25-09-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 18-09-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 10-09-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτης ΟΕ 03-09-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε έκτακτη  κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 21:15, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα, το οποίο είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή του και σχετίζεται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24 ης Ιουλίου 2018.Πρόσκληση ΟΕ 04-09-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση έκτακτης ΟΕ 30-08-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 22:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.Πρόσκληση έκτακτης ΟΕ 27-08-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα, τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.Πρόσκληση ΟΕ 20-08-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτης ΟΕ 09-08-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Πέμπτη 09 Αυγούστου 2018 και ώρα 18:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτης ΟΕ 07-08-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Τρίτη 07 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση έκτακτης ΟΕ 01-08-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:45, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΈκτακτη συνεδρίαση ΟΕ 26-07-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:45, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 19-07-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 21:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 09-07-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 26-07-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:15, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 19-06-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 12-06-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 05-06-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠροσκλήση ΟΕ 29-05-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Μαΐου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΕΠΟΙΖΩ 29-05-18

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 22-05-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 20.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 15-05-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 11-05-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 10 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 10-05-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 10 Μαΐου και ώρα 8.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 3 Μαΐου και ώρα 9 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΕΠΠΟΙΖΩ 03-05-18

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 24-04-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24 Απριλίου και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 17-04-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Απριλίου και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 10-04-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10 Απριλίου και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 03-04-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 27-03-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Μαρτίου και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 20-03-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Μαρτίου και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 13-03-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 06-03-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 27-02-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 20-02-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 13-02-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 06-02-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 30-01-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 23-01-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα  Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 19-01-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.00 στο Δημοτικό  Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 16-01-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 12-01-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 09-01-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 03-01-18

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 19-12-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΟΕ 13-12-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στο Δημοτικό  Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΟΕ 28-11-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 16-11-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 07-11-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Πρόσκληση ΟΕ 10-10-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 28-09-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΕΠΟΙΖΩ 18-09-17

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 18-09-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 11-09-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 31-08-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 03-08-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 29-05-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 23-05-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 2017 και ώρα 20:45 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 23-05-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 17-05-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 12-05-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 9 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 02-05-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και ώρα 10 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 02-05-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 27-04-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 25-04-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 20-04-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 06-04-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Μ. Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 20-04-17

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ.Eυάγγελος Μπουρνούς, καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010, την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 & ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου προκειμένου να συζητήσουν το κάτωθι θέμα.Πρόσκληση ΕΠΠΟΙΖΩ 20-04-17

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί  σε συνεδρίαση της Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΔΣ 04-03-17

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 04-03-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 28-03-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 21-03-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 20.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δε διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη και λήγει την 31η Αυγούστου 2019.Πρόσκληση ΟΕ 15-03-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα Πρόσκληση ΟΕ 14-03-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 14 Μαρτίου 2017 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 22-02-17

O Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση συνεδριάσεων ΟΕ 10-02-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίασεις της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19.30 και 23:00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθoύν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 03-02-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 02-02-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 31-01-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 30-01-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 25-01-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμαΠρόσκληση ΟΕ 24-01-17

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 23-12-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθoύν και να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 19-12-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 12.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθoύν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 14-12-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθoύν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 07-12-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθoύν και να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα

 Επιτροπή ΕΠΠΟΙΖΩ 09-11-16

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 05-12-16 (2η)

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 20.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθoύν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 05-12-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 29-11-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 28-11-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση κατεπείγουσας ΟΕ 17-11-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα

 Πρόσκληση ΟΕ 18-11-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

 Πρόσκληση ΟΕ 16-11-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΕΠΖ 15-11-16

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ. ΠΟΙ. ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 8-11-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Πρόσκληση ΟΕ 04-11-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 31-10-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΣυνεδρίαση ΕΠΖ 25-10-16

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 Πρόσκληση ΟΕ 24-10-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 11-10-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 03-10-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-9-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 14-09-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για το κάτωθι θέμαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 31-8-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 2-8-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τηv ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 και ώρα 19.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 28-7-16

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τηv ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 19-7-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τηv ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 13-7-2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τηv ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 19.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 5-7-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τηv ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 28-06-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τηv ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 23-6-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τηv ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 17-6-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 6/6/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 και ώρα 13.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 25-5-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 17-05-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 16-5-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 25-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 14.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 22-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 14.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 12-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματαΠρόσκληση ΟΕ 4-4-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 14.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα: Πρόσκληση ΟΕ 1-4-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

 Πρόσκληση ΟΕ 29-3-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 10 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα: Πρόσκληση Ο.Ε 23-3-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση ΟΕ 11-3-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση σε συνέλευση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Βασίλης  Πιστικίδης, καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 την Παρασκευή  11  Μαρτίου 2016 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου,  στο Δημαρχείο Ραφήνας προκειμένου να συζητήσουν τα κάτωθι θέματα.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η  συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Αναβολή Συνεδρίασης Επιτροπής

Με το παρόν σάς γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 (αρ. πρωτ. 1449/25-02-2016), αναβάλλεται για την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 9 το πρωί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων μελών της Επιτροπής.Πρόσκληση ΟΕ 26-2-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9 το πρωί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση ΟΕ 16-2-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση ΟΕ 10-2-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 

 Πρόσκληση ΟΕ 8-2-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση ΟΕ 5-2-2016

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 21-01-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση συνεδρίασης ΟΕ 28/12/15

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 Πρόσκληση συνεδρίασης ΟΕ 16/12

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 Πρόσκληση ΟΕ 30-11-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση ΔΣ 19-11-2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα  21.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΟΕ 19-11-2015

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 19 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.15 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας (ΣΔΚΡ) 13-11-15

 

  Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας (ΣΔΚΡ), σας καλεί σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 & ώρα 19.00   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :   Πρόσκληση ΟΕ 9-11-2015

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4-11-15

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας (επί της Αραφηνίδων Αλών 10-12) προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα και να γνωμοδοτήσει επ’ αυτών.Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ΟΕ 29-10-2015

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα διότι για αμφότερα τα εν λόγω θέματα έχουν ασκηθεί από το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ που εκδικάζονται στις 18-11-2015 και πρέπει κατεπειγόντως να κατατεθούν στο αρμόδιο δικαστήριο, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας πριν από την παραπάνω δικάσιμο, πρόσθετοι λόγοι ακύρωσης:Πρόσκληση ΟΕ 2-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας (ΣΔΚΡ)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας (ΣΔΚΡ), σας καλεί σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου  2015 και ώρα 18.30 μ.μ,   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα : Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας (ΣΔΚΡ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας (ΣΔΚΡ), σας καλεί σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου  2015 και ώρα 19.00 μ.μ,   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα :   Πρόσκληση OE 23-10-15

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΟΕ 13-10-15

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση ης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:Πρόσκληση ΟΕ 05-10-15

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το ένα και μοναδικό θέμα

 

 Πρόσκληση ΕΠΖ 29-9-15

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας.Πρόσκληση ΟΕ 22-9-2015

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, σας καλεί σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 16:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ραφήνας προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα κάτωθι θέματα:Αποφάσεις Ο.Ε.
Εγγραφα Πολεδομικής Υπηρεσίας
Εγγραφα Διοικητικών Υπηρεσιών
Γενικά

Αίτηση για ένταξη των ευπαθών ομάδων στο ειδικό τιμολόγιο

Δείτε αν δικαιούστε χαμηλότερα δημοτικά τέλη.Μη απαίτηση 2ετούς κατοικίας

Δείτε πως σε ποιές περιπτώσεις εξαιρείστε από απαίτηση διετούς κατοικίας.Δικαιολογητικά ετεροδημοτών

Δείτε πως θα γίνετε δημότες στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου ή πως θα μεταδημοτεύσετε.Υπεύθυνη Δήλωση

Προμηθευτείτε το έγγραφο για κάθε νόμιμη χρήση.Δικαιολογητικά για προσθήκη κύριου ονόματος

Tι χρειάζεστε αν θέλετε να προσθέσετε ένα κύριο όνομαΔημοτολόγιο

Δικαιολογητικά μεταδημότευσης

Tι χρειάζεστε αν μετακομίζετε ή θέλετε να μεταφέρετε τα δικαιώματά σας.Δικαιολογητικά για έκδοση πιστοποιητικού γέννησης – οικογενειακής κατάστασης – εντοπιότητας

Δείτε πως θα προμηθευτείτε τα παραπάνω έγγραφα για κάθε νόμιμη χρήση.Δικαιολογητικά για εγγραφή τέκνου σε οικογενειακή μερίδα

Πώς θα εγγράψετε το παιδί σας σε οικογενειακή μερίδα.Ληξιαρχείο

Δικαιολογητικά εγγυτέρων

Το Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών του θανόντα, από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος.Δικαιολογητικά γάμου

Δείτε τι χρειάζεστε για να παντρευτείτε στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου.Δικαιολογητικά διαγραφής λόγω θανάτου

Δείτε ποιες διοικητικές διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση θανάτου συγγενή.Μητρώο Αρρένων

Δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο αρρένων

Σε κάθε δήμο ή κοινότητα του Κράτους τηρείται ειδικό βιβλίο, που ονομάζεται μητρώο αρρένων και στο οποίο είναι γραμμένοι οι άρρενες Ελληνες υπήκοοι. Αυτό καταρτίζεται κατ' έτος γεννήσεως και ο τύπος του καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εσωτερικών.Άδειες Καταστημάτων

Έγγραφα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δείτε τι χρειάζεστε πριν ανοίξετε το δικό σας κατάστημα ανά κατηγορία.Εγγραφα Τεχνικών Υπηρεσιών