← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση κατεπείγοντος ΔΣ 05-10-18

αρ.πρωτ. 15618

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 42

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα  14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (λόγω μη  απαρτίας) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 417/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Απολογισμό και Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσαρτήματος Ισολογισμού και της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Οικονομικού Έτους (χρήσεως) 2017».

Το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον λόγω καταληκτικής προθεσμίας για την έγκριση του Απολογισμού- Ισολογισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ