← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση επαν. ειδ. ΔΣ 09-10-18

αρ.πρωτ.15694

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 43

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (λόγω μη απαρτίας) ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 417/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Απολογισμό και Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσαρτήματος Ισολογισμού και της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Οικονομικού Έτους (χρήσεως) 2017.

 

Γίνεται μνεία ότι:

1. H παρούσα αποτελεί την τρίτη πρόσκληση σε συνεδρίαση για τη συζήτηση του ως άνω θέματος, κατόπιν των υπ’ αριθμ.πρωτ.15183/28-09-2018 και 15618/05-10-2018 προσκλήσεων συνεδριάσεων οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη απαρτίας.

2. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 «Απαρτία-Λήψη αποφάσεων» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου (αρ.167/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου): «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του..».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ