← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση έκτακτου ΔΣ 30-08-18

αρ.πρωτ. 13286

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 35

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24 ης Ιουλίου 2018.

1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο των οικισμών Ν. Βουτζά και Διώνης και έγκριση της αναθεωρημένης υπ’ αριθμ. 19/18 Μελέτης.

2. Λήψη απόφασης περί παράτασης εργασιών για το έργο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ.

3. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασίας «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικών εγκαταστάσεων».

4. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 1070, που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

5. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 66, που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου, κατόπιν αιτήσεως απογόνων, διότι διαθέτουν άλλο οικογενειακό στο ίδιο κοιμητήριο.

6. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 494, που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

7. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 668, που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

8. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 818, που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας.

9. Λήψη απόφασης περί ανακομιδής και επιστροφής στο Δήμο του οικογενειακού τάφου υπ’ αριθμ. 986, που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας, λόγω ελλείψεως κατιόντων.

10. Λήψη απόφασης σχετικά με τις διαστάσεις των παλαιών οικογενειακών τάφων, σύμφωνα  με τον Πρώτο Κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου Ραφήνας από 06/11/1980.

11. Λήψη απόφασης διόρθωσης διαστάσεων οικογενειακού τάφου, σύμφωνα με  παραχωρητήριο σύστασης του, από 06 Σεπτεμβρίου 1982, κατόπιν αιτήσεως απογόνου με αρ. πρωτ. 11850/9-8-18.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ