← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση έκτακτου ΔΣ 27-08-18

αρ.πρωτ. 12987

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 34

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 και ώρα 21:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με αποδοχή επιχορήγησης και 14 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής επιχορήγησης ποσού 743,648,10€ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθ. Π2/οικ. 2673/2001ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω της πυρκαγιάς στις 23/07/2018 και διανομή στους δικαιούχους.

3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων για την κάλυψη βιοτικών αναγκών, επισκευαστικών εργασιών και αντικατάσταση οικοσκευής συνολικού ποσού 7.512,84€ από τις ζημιές που προκλήθηκαν από την βροχόπτωση στις 26-27 & 28 Νοεμβρίου 2016 και διανομή στους δικαιούχους.

4. Λήψη απόφασης περί προσωρινής παραχώρησης χώρου στα κτιριακά συγκροτήματα των εγκαταστάσεων του πρώην Π.Ν.Α. για φιλοξενία των Ειδικών Σχολείων.

5. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την συγκρότηση Επιτροπής Ειδικού Βοηθήματος με σκοπό τη στήριξη καταναλωτών χαμηλού εισοδήματος, των οποίων οι συνδέσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν διακοπεί, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 28/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης-Πρασίνου-Περιβάλλοντος και καθορισμό των όρων διακήρυξης για την προμήθεια ενός Απορροφητικού Σαρώθρου που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» - «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

7. Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης εμποροπανηγύρεως κατά τον εορτασμό του Ιερού Ναού Παντοβασίλισσας Ραφήνας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ