← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση έκτακτου ΔΣ 03-09-18

αρ.πρωτ. 13498

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΑΡ. 36

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα τα οποία είναι άμεσης προτεραιότητας για την επίλυσή τους και σχετίζονται με αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις πυρκαγιές της 23 ης και 24 ης Ιουλίου 2018.

 

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την αποδοχή επιχορήγησης για το επίδομα αντιμετώπισης απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής και της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης περί διανομής επιδόματος στους δικαιούχους για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής από την πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της παροχής υπηρεσίας «Συλλογή, μεταφορά, και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και μη επικίνδυνων αποβλήτων ογκωδών στην πληγείσα περιοχή του Δήμου Ραφήνας-  Πικερμίου από την πυρκαγιά της 23/07/18.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ