← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ειδικού ΔΣ 04-10-18

αρ.πρωτ.15183

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 40

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 417/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον Απολογισμό και Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσαρτήματος Ισολογισμού και της Έκθεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής του Οικονομικού Έτους (χρήσεως) 2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ