← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 31-10-17

αρ.πρωτ.13192

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους της Πρωτοβάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού χρήσης 2016 του ΔΟΠΑΠ Ραφήνας- Πικερμίου.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ.  123/2017 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με δ.τ. ¨Φίλιππος Καβουνιδης¨, για την περίοδο 1/1/2016 έως και 31/12/2016».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 133/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  περί «Έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” Γ΄ τριμήνου 2017».

5. Λήψη απόφασης περί υπογραφής «Συμφωνητικού Παραχώρησης Δομών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

6. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου σε τοπικό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων.

7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους λόγω ρύθμισης.

8. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Αναλύσεις νερού ύδρευσης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» για το έτος 2017 – 2018.

9. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της προμήθειας - διαχείρισης βάσης δεδομένων για την παραμετροποίηση συστήματος ανάπτυξης & αξιολόγησης προτάσεων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στο πλαίσιο προγράμματος LIFE της Ε.Ε. & συστήματος παρακολούθησης του προγράμματος LIFE DIANA.

10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της εργασίας «Διαχείριση βλαστικών υπολειμμάτων και αποκατάσταση χωματερής».

11. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου για τη στέγαση του Λυκείου Πικερμίου.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετατόπισης της με αριθμό 06076234-01 ηλεκτρικής παροχής στο Νεκροταφείο Ραφήνας.

13. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση νέας ηλεκτρικής παροχής στο γήπεδο 5Χ5 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ραφήνας.

14. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση τηλεφωνικής γραμμής στο Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (Το Σπίτι της Τριγλίας).

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2 ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) για το έργο «Κατασκευή αγωγού όμβριων οδού Υακίνθων».

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών συντήρησης & επισκευής των με αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΗ354, ΒΚΗ355 & ΒΚΤ493 δίκυκλων οχημάτων.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών συντήρησης & επισκευής του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ2157 απορριμματοφόρου οχήματος.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών συντήρησης & επισκευής του με αριθ. ΜΕ105788 πυροσβεστικού μηχανήματος.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης οικον. έτους 2016.

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων.

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατάρτιση σχεδίου εξυγίανσης και ελέγχου ρευματοκλοπών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού».

22. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής δέντρων εντός σχεδίου πόλης.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΤΚΜΝΕ για το έργο «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ