← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 30-11-17

αρ.πρωτ. 14449

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ 95/2017 μελέτης για την Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.

2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της Επιτροπής Ενστάσεων του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης για το έτος 2017».

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την επισκευή και συντήρηση του με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2317 (διπλοκάμπινου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την επισκευή και συντήρηση του με αρ.κυκλοφ. ΚΗΙ 3136 επιβατικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

6. Λήψη απόφασης περί Διαγραφής χρεών από τους 441/2017, 442/2017, 443/2017 & 495/2017 χρηματικούς καταλόγους.

7. Λήψη απόφασης περί Επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης για το έτος 2017».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την επισκευή και συντήρηση του με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2317 (διπλοκάμπινου) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την επισκευή και συντήρηση του με αρ.κυκλοφ. ΚΗΙ 3136 επιβατικού του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

11. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ