← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 30-01-18

αρ.πρωτ.1039

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 3

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Αμφιθέατρου με όλες τις σχετικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Ραφήνας» συνολικού προϋπολογισμού 1.494.200.00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

3. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης ακινήτου  για ανέγερση της σχολικής μονάδας του 2ου Γυμνασίου Ραφήνας.

4. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασης ΔΣ περί Έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. «Φίλιππος Καβουνίδης» Δ΄ τριμήνου 2017.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης για το έργο: «Βελτίωση επάρκειας δικτύου ύδρευσης Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου μέσω νέων συνδέσεων ΕΥΔΑΠ, κατασκευής νέων τροφοδοτικών αγωγών και αναγκαίων επεμβάσεων για την καλή του λειτουργία».

6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της σύνταξης της μελέτης:  «Δράσεις/ υπηρεσίες προστασίας πολεοδομικών τετραγώνων από πλημμύρες του ρέματος  Ραφήνας».

7. Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» για τη διέλευση απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου μας από την Αττική Οδό για το έτος 2018».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση στεγανότητας στις σχολικές μονάδες του Δήμου».

9. Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου της σύμβασης  για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με δ.τ. «Φίλιππος Καβουνίδης» - κατηγορία 4 είδη αρτοποιείου.

10. Λήψη απόφασης περί έναρξης διαδικασιών απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με δ.τ. «Φιλιππος Καβουνιδης» - κατηγορία 4 είδη αρτοποιείου, λόγω έκπτωσης του αρχικού αναδόχου.

11. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018.

12. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εποχικές ανάγκες έτους 2018.

13. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

14. Λήψη απόφασης περί ορισμού του υπαλλήλου Τζιόλα Γεωργίου, Β’ Αναπληρωτή Ειδικού Ταμία και της ανάθεσης σε  αυτόν, καθηκόντων διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής του Δήμου.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών διαχείρισης κλήσεων – χορήγησης νέων αδειών και υποστήριξης του προγράμματος Mobile park ticket.

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ6433 οχήματος.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ2192 οχήματος.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του λειοτεμαχιστή.

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ109350 μηχανήματος έργου.

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ119945 πυροσβεστικού οχήματος.

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ3062 οχήματος.

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ3125 οχήματος.

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ35469 μηχανήματος έργου.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ2202 οχήματος.

25. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ