← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 28-09-17

αρ.πρωτ.11316

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης και έγκρισης μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Διώνης.

2. Λήψη απόφασης περί Α) παραίτησης ή μη από την ασκηθείσα από 7-11-2014 και με αριθ. κατάθεσης 3676/7-11-2014 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου κατά 1) του Προεδρικού Διατάγματος 27/27.08.2014 (ΦΕΚ Δ΄416/09-09-2014) περί επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας 2) κάθε άλλης συναφούς προς την ανωτέρω, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης της διοίκησης στραφείς και 3) του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και  από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και περί παραίτησης ή μη από τους από 27-10-2015 και με αριθ. καταθ. 545/29-10-2015 πρόσθετους λόγους ακύρωσης κατά των ίδιων ως άνω από 1) έως και 3) που συζητούνται – αίτηση ακύρωσης και πρόσθετοι λόγοι - ενώπιον του Ε! Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 4-10-2017, Β) περί εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάργηση της παραπάνω ανοιγείσας δίκης και γ) περί χορήγησης ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για να πράξει τα απαιτούμενα προς τους ανωτέρω σκοπούς.

3. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς διαθεσίμων των ΟΤΑ προς την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το Α/Π οικ. 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 έγγραφο ΥΠ.ΟΙΚ.Γ.Λ.Κ.

4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και καθορισμού όρων, τοποθέτησης  σειρών από βιδωτά πλαστικά κολωνάκια, σε κεντρικές οδούς Ραφήνας και Πικερμίου.  

6. Λήψη απόφασης περί υποστήριξης ή μη, της από 7-11-2014 ενώπιον του ΣΤΕ αίτησης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περί ακύρωσης του Π.Δ. 27/27-08-2014 (Επικύρωση Καθορισμού Οριογραμμών Τμήματος Ρέματος Ραφήνας, περιοχής ΚΕΛ). 

7. Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

8. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών Τ.Α.Π. Οικοπέδων ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα έτους 2014.

9. Λήψη απόφασης περί διαγραφή  χρεών  από  τον  473/2017  Χρηματικό  Κατάλογο της ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑΣ.

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940» για το έτος 2017.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Καθαρισμός δημοτικών χώρων για πυροπροστασία ΔΕ Πικερμίου”.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Καθαρισμός δημοτικών χώρων για πυροπροστασία ΔΕ Ραφήνας”.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΚΗΗ-5528 απορριμματοφόρου”.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΜΕ-11945 πυροσβεστικού πολυμηχανήματος”. 

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΜΕ-62296 εκσκαφέα”.

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΚΗΙ-3194 βυτιοφόρου”.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΚΗΙ-9631 φορτηγού”.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΚΗΗ-2305 οχήματος”. 

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΚΗΙ-3062 απορριμματοφόρου”. 

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή του ΚΗΟ-6164 φορτηγού”. 

21. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ