← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 27-03-18

αρ.πρωτ. 3491

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 11

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Ι. Κοντοράβδη για διευκόλυνση λειτουργίας σχολικών μονάδων.

2. Λήψη απόφασης περί: «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018»

3. Λήψη απόφασης περί: περί αναγκαιότητας ανάθεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ»

4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ».

5. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 23/2018 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ οικονομικού έτους 2018.

7. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ