← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 27-02-18

αρ.πρωτ. 2204

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 7

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στην ευρωπαϊκή πρόταση COMPILE.

2. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

3. Λήψη απόφασης περί παράτασης της ημερομηνίας αποπληρωμής των λογ/σμών Ύδρευσης Γ΄ Τετράμηνου 2017.

4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της προηγούμενης 125/2015 απόφασης ΔΣ «περί ΣύστασηςΤριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του ΣΕΣ για το έτος 2015 και εφεξής».

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή όχι του πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

6. Λήψη απόφασης περί κατανομής των πιστώσεων έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 2018.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης για την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη παρελάσεων 25 ης Μαρτίου & 28 ης Οκτωβρίου 2018».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός – συντήρηση φρεατίων όμβριων υδάτων ΔΕ Ραφήνας».

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός – συντήρηση φρεατίων όμβριων υδάτων ΔΕ Πικερμίου».

11. Λήψη απόφασης περί σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποστολή λογαριασμών ύδρευσης».

12. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ