← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 25-09-18

αρ.πρωτ.14737

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 39

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήσεως/πρότασης χρηματοδότησης ποσού 3.000.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης με τίτλο: “Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση” για “Βελτίωση Παροχών και Αντικατάσταση – Αναδιαστασιολόγηση Δικτύου Ύδρευσης Ραφήνας-Πικερμίου με πύκνωση Πυροσβεστικών Κρουνών”.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου α’ εξαμήνου έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης περί εξαίρεσης τμημάτων αιγιαλού από απλή χρήση.

4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΡΑΦΗΝΑΣ» και έγκριση της 5/2018 μελέτης.

5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τον υπ’ αριθμ. 557/2018 Χρηματικό Κατάλογο και επαναβεβαίωση σε νέους χρεώστες

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ