← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 23-01-18

αρ. πρωτ. 818

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ.2

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ.19/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Δ΄ τριμήνου 2017.

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ιδρυτικού Καταστατικού Δικτύου Δήμων AΠΟΣΠΟ (Δίκτυο Δήμων Απολιθωμένων Σπονδυλόζωων).

4. Λήψη απόφασης περί 1 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2018.

5. Λήψη απόφασης περί υποβολής προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αιτήματος κάλυψης τριών κενών θέσεων με τη διαδικασία της αναπλήρωσης της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 για την προκήρυξη 1/134Μ/2008 του Δήμου Ραφήνας (νυν Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).

6. Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης και καταλογισμού σε υπάλληλο του Δήμου, ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Συντήρηση-Επισκευή  μεταλλικής γέφυρας τ.Μπέλεϋ επί της οδού Αρίωνος».

8. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή προμηθειών και εργασιών οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τις πάγιες προκαταβολές του Δήμου και των τοπικών κοινοτήτων.

9. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2018.

10. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών έτους 2018.

11. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών έτους 2018.

12. Λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων.

13. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ