← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 21-11-17

αρ.πρωτ.14181

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Οριοθέτηση - Διευθέτηση Ρέματος Ραφήνας».

2. Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ 1ης Αναθεώρησης του «Σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής».

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με τη 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

4. Λήψη απόφασης περί συνομολόγησης δανείου για την αγορά ακινήτου για τη δημιουργία βοηθητικών χώρων λειτουργιών Κοιμητηρίου Ραφήνας. 

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης για το έργο «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών περιοχής Βελανιδιάς Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».

6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς γεωτεμαχίου για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Αγίας Μαγδαληνής Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας.

7. Λήψη απόφασης περί προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης σε τμήμα της οδού Σ. Αντωνιάδη στην πόλη της Ραφήνας.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αρ. 155/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017».

9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από την ταμειακή υπηρεσία  που οφείλονται σε λάθη κατά την είσπραξη.

10. Λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορισμού του λογ/σμού ύδρευσης 3ου τετραμήνου 2017 που αφορά τον υδρομετρητή 021971.

11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από παραβάσεις της Τροχαίας Αγ. Παρασκευής, του ΑΤ Ραφήνας και του Λιμεναρχείου Ραφήνας. 

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης δύο φωτιστικών σωμάτων σε στύλους ηλεκτροδότησης της ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Κανάρη της  Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετατόπισης και επαύξησης ισχύος από 25kVA σε 35kVA  της με αριθμό 06001528-01 ηλεκτρικής παροχής του χώρου στέγασης εργατοτεχνικού προσωπικού της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας.

14. Λήψη απόφασης περί επαύξησης ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης στο γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται έναντι του Κέντρου Υγείας στη Διασταύρωση Ραφήνας, με αριθμό παροχής 16714243 σε 3Χ100Α.

15. Λήψη απόφασης περί επαύξησης ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας στη Διασταύρωση Ραφήνας, με αριθμό παροχής 6029892 σε 3Χ63Α.

16. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συνδρομής συντήρησης προγράμματος Η/Υ.

17. Λήψη απόφασης περί παροχής υπηρεσιών σύνδεσης σε δίκτυο σταθμών αναφοράς για την παροχή ψηφιακών δεδομένων εντοπισμού θέσης

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5952 απορριμματοφόρου».

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 353 μηχανήματος έργου.

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2156 απορριμματοφόρου.

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6445 κλειστού φορτηγού.

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 3186 απορριμματοφόρου.

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών επισκευής του με αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 73241 μηχανήματος έργου.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Μίσθωση κάδων μπαζών ΔΕ Πικερμίου”.

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Επισκευή γεωτρήσεων ΣΜΑ & Ντραφίου για πυρόσβεση”.

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών για τις εκδηλώσεις: α) Βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, μαθητών/τριών έτους 2017 και β) Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

27. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                         ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ