← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 20-03-18

αρ.πρωτ. 3140

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 10

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας ‘Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος΄ με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

2. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας ‘Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων’ με τίτλο : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και λοιπές δράσεις» για επισκευές, συντηρήσεις, προσβάσεις και οδοσημάνσεις σε σχολεία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».

3. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» για προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες πιστοποίησης των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου.

4.«Λήψη απόφασης περί ΄Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018’».

5. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Επισκευή  του με αρ. κυκλ. ΜΕ-124951 οχήματος”»

6. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Επισκευή  του με αρ. κυκλ. ΥΒΒ-6011 οχήματος”»

7. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “Επισκευή  του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ-3125 οχήματος”»

8. «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας ‘Ψηφιοποίησης – παρουσίασης τευχών δημοπράτησης για τα προς χρηματοδότηση έργα δημοτικών κτιρίων’».

9. «Λήψη απόφασης περί «έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»

10. «Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων από λάθος καταβολή της Δ. Ο. Υ. σε λογαριασμό του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου»

11. «Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ