← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 19-12-17

αρ.πρωτ.15559

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί διάθεσης πιστώσεων.

2. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από την Ταμειακή Υπηρεσία που οφείλονται σε λάθη κατά την είσπραξη.

3. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών με ΦΠΑ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης που οφείλονται σε αφανείς διαρροές.

4. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών με ΦΠΑ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης που οφείλονται σε λάθος της υπηρεσίας.

5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους υπ’αριθμ. 9/2017, 519/2017, 506/2017, 514/2017, 515/2017 και 516/2017 χρηματικούς καταλόγους.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών Α) Εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων του  Δήμου και Β) Διενέργειας των σχετικών Δημοπρασιών, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018.

7. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών για το έργο: «Στεγανοποίηση-Καθαρισμός- Απολύμανση Δεξαμενών».

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αποκατάσταση

μνημείων στη Λ. Μαραθώνος της ΔΕ Ραφήνας».

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση & επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ραφήνας».

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής των τευχών της Υδραυλικής και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μελέτης «Αντιπλημμυρική προστασία επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Θάμνων».

11. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για το έργο «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».

12. Λήψη απόφασης περί κοπής δένδρων σε περιοχές εντός σχεδίου Πόλεως του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ