← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 17-04-18

αρ.πρωτ. 4260

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ. 13

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης για το έργο «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Ραφήνας Π. ΣΚΟΥΦΟΣ».

2. Λήψη απόφασης περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

3. Λήψη απόφασης επί πράξεων επιβολής ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής με την αποδοχή χρηματοδότησης και 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής»

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου Α’ Τριμήνου 2018.

6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου».

7. Λήψη απόφασης περί υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ για τη δημιουργία του Κέντρου Νέων “CONNECT RAFINA”.

8. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στο Δίκτυο «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».

9. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων εντός σχεδίου πόλης

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-2156 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-3136 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-6433 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-5528 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-3062 ΟΧΗΜΑΤΟΣ”.

15. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ