← Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


Πρόσκληση ΔΣ 16-01-18

αρ.πρωτ.480

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΡ.1

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την ΤΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 21.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Ενημέρωση σχετικά με την μεταφορά διαθεσίμων των ΟΤΑ προς την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το Α/Π οικ.2/66965/ΔΛΔ/13-09- 2017 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙΚ.Γ.Λ.Κ. και την 228/17 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ενημέρωση περί δωρεάς συλλογών απολιθωμένων και σύγχρονων κοχυλιών και άλλων οστρακοειδών από τους κ.κ. Αποστόλου και Βράτιτς για τη δημιουργία Μουσείου Θαλάσσιας Ιστορίας.

3. Λήψη απόφασης περί 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ.Ο.Π.Α.Π. έτους 2017.

4. Λήψη απόφασης περί κατάθεσης πρότασης για χρηματοδότηση υλοποίησης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου από το ΕΣΠΑ.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών περιοχής βελανιδιάς Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου» συνολικού προϋπολογισμού 119.957,41 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης για το έργο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας».

7. Λήψη απόφασης περί: χορήγησης άδειας κοπής δένδρων και χορήγησης παράτασης της εργασίας «Μίσθωση οχημάτων».

8. Λήψη απόφασης περί αναγνωρίσεως χρήσης τάφων ως οικογενειακών στο Κοιμητήριο Πικερμίου.

9. Λήψη απόφασης κατάργησης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ραφήνας λόγω χρεών.

10. Λήψη απόφασης επιστροφής στο Δήμο οικογενειακού τάφου με αίτηση συγγενούς.

11. Λήψη απόφασης επιστροφής στο Δήμο οικογενειακού τάφου, λόγω ελλείψεως απογόνων.

12. Λήψη απόφασης επιστροφής στο Δήμο τάφου, κατόπιν αιτήσεως απογόνων.

13. Λήψη απόφασης αποδοχής παραιτήσεως δικαιώματος χρήσης τάφου στο Κοιμητήριο Πικερμίου.

14. Λήψη απόφασης παραχώρησης τάφου ως οικογενειακού στο Κοιμητήριο Πικερμίου.

15. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυαγίων.

16. Λήψη απόφασης περί εκκίνησης διαδικασιών ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ